Celem działalności zawodowej adwokata jest świadczenie pomocy prawnej osobom, których prawa i wolności wymagają ochrony. Celem tym nie jest natomiast prowadzenie spraw sądowych dla samego ich prowadzenia. Dlatego też przed przyjęciem każdej sprawy gruntownie analizuję problem i oceniam szanse na wygraną. W ten sposób Klient ma możliwość podjęcia świadomej i trafnej decyzji co do dalszych działań.

adwokat Marcin Radel

Kancelaria prawna została założona przez adwokata Marcina Radel w 2009 r. W tym roku adwokat Marcin Radel uzyskał wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu 2521) i rozpoczął działalność. Od początku istnienia siedzibą kancelarii jest miasto Poznań. Pełne brzmienie firmy kancelarii to: Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel. Pod taką nazwą wpisana jest ona do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania (nr wpisu 69314/2009).

Kancelaria adwokacka obsługuje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym przede wszystkim prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (w szczególności umów), a także sprawy z zakresu prawa pracy.

Niezależnie od prowadzenia spraw sądowych w kancelarii udzielane są porady prawne, przygotowywane na rzecz klientów pisma procesowe i przedprocesowe, a także umowy i regulaminy. Adwokat Marcin Radel doradza przy podejmowaniu działań prawnych, czynności windykacyjnych, a także bierze udział w negocjacjach oraz asystuje przy zawieraniu umów i ugód.